Poistenie GAP - výpočet a porovnanie

*Poistenie finančnej straty - GAP je možné dojednať iba na vozidlo od ktorého kúpy terajším držiteľom neuplynulo viac ako 6 mesiacov

 

*Suma za ktorú ste vozidlo kúpili

 

*Uveďte výšku sumy, ktorú má kryť poistenie GAP. Suma nesmie byť vyššia ako suma za ktorú ste vozidlo reálne kúpili.

 

15 + 2 =
Vyriešte tento jednoduchý matematický problém a vložte výsledok. Napr. pre 1+3, zadajte 4.