ČSOB poistovna

ČSOB poisťovňa, a.s.

ČSOB poisťovňa je členom ČSOB finančnej skupiny kam patrí aj ČSOB Banka, ČSOB Stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, KBC Asset Management a ČSOB Nadácia.

ČSOB Poisťovňa poisťovacia spoločnosť poskytuje produkty z oblasti životného i neživotného poistenia pre fyzické osoby, podnikateľov a veľkých firemných klientov. Je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie poisťovní.

Údaje o poisťovni

Kontakt

Zákaznícky servis: 0850 111 303

E-mail:    infolinka@csob.sk

Firemné údaje

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Žižkova 11

811 02 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 444/B

 

 

Hlásenie škôd

Hlásenie škôd: 0850 311 312

Hlásenie škôd zo zahraničia:   +421 2 596 669 97

Asistenčná služba:   +421 2 444 500 50

Asistenčná služba - cestovné poistenie: +421 2 444 500 50