ČSOB poisťovňa, a.s. - Povinné zmluvné poistenie

Poistné krytie

  Štandard Nadštandard

Limit pri škodách na zdraví a usmrtení bez ohľadu na počet zranených a usmrtených

  6 070 000 €  7 000 000 €
Limit pri škodách na majetku a ušlom zisku  2 000 000 €  7 000 000 €
Asistenčná služba  áno áno
Spoluúčasť  bez spoluúčasti  bez spoluúčasti

Amortizácia - bez uplatnenia amortizácie.

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedeného v návrhu poistnej zmluvy, bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

Asistenčné služby Štandard a Prémium 

NEHODA SR/ČR ZAHRANIČIE

Oprava na mieste

 120 €  120 €
Odťah vozidla  120 €/170 €*  250 €/350 €*
Úschova vozidla  7 dni/10 dni*  10 dni/15 dni*
Ubytovanie v hoteli  85 €/ 1 noc (2 noci*)  85 €/2 noci (3 noci*)
Náhradné vozidlo  4 dni  4 dni
Náhradná doprava  vlak/taxi 30€/50€*  vlak/lietadlo/taxi 100€

 

PORUCHA SR/ČR ZAHRANIČIE
Oprava na mieste  70 €/120 €*  150 €/200 €*
Odťah vozidla  70 €/170 €*  150 €/350 €*
Úschova vozidla  3 dni/5 dni*  3 dni/5 dni*
Ubytovanie v hoteli zorganizuje/85 € 2noci*  85 €/2 noci (3 noci* )
Náhradné vozidlo zorganizuje/4 dni*  4 dni
Náhradná doprava  vlak*/taxi 30€/50€*  vlak/lietadlo/taxi 100€

 

KRÁDEŽ SR/ČR ZAHRANIČIE
Ubytovanie v hoteli  85 € osoba/1 noc  85 € osoba/2 noci
Náhradné vozidlo  48 hod.  48 hod.
Náhradná doprava  vlak/taxi 30€/50€* vlak/lietadlo/taxi 100€

 

ĎALŠIE SR/ČR ZAHRANIČIE
Strata kľúčov  60 €/100 €*  60 €/100 €*
Defekt  60 €/100 €*  60 €/100 €*
Vyčerpanie/zámena paliva  50 €/100 €*  50 €/100 €*
Vybitie batérie  50 €/100 €*  50 €/100 €*
Poskytnutie pôžičky  X  2 000 €

* - asistenčná služba PRÉMIUM (za príplatok)

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu