Poistenie GAP

100% ochrana hodnoty vozidla

Chcem nezáväznú ponuku
auto

Na čo slúži poistenie GAP?

Poistenie GAP je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu a v prípade poistnej udalosti dopláca rozdiel medzi aktuálnou trhovou cenou a cenou, ktorú ste zaplatili pri kúpe vozidla. Havarijné poistenie vypláca vždy aktuálnu trhovú hodnotu vozidla, ktorá vplyvom času klesá. V prípade poistnej udalosti krádeže alebo totálnej škody, havarijné poistenie pokryje škody do výšky trhovej ceny vozidla a poistenie GAP finančnú stratu medzi aktuálnou trhovou cenou a cenou vozidla pri jeho kúpe napríklad pred troma rokmi. Navyše k poisteniu GAP sa dá dojednať krytie spoluúčasti havarijného poistenia.

Viac informácií o poistení GAP...

 

Poistenie GAP sa dá dojednať iba k už existujúcemu havarijnému poisteniu.

gap graf

Stabilné krytie

Na rozdiel od havarijného poistenia, do výpočtu poistenia GAP vstupuje vždy aktuálna suma, za ktorú bolo za vozidlo reálne zaplatené. Pri novom vozidle to je suma za vozidlo vrátane zliav z faktúry, pri jazdenom sumu posúdi poisťovňa podľa faktúry a kúpnopredajnej zmluvy. Poistenie GAP potom túto sumu zafixuje po dobu, na ktorú je dohodnuté (3 roky, 4 roky, alebo maximálne 5 rokov).

Poistenie GAP sa dojednáva vždy na dobu určitú a uplynutím dohodnutej doby platnosti poistenia automaticky zaniká. GAP poistenie na 6 rokov bude pre klienta najdrahším variantom, nakoľko kryje najväčší rozdiel v sume. Naopak, poistenie na 3 roky bude najlacnejšou variantou.

 

Kontaktujte nás, ak máte záujem o poistenie GAP. Porovnáme Vám ponuku od všetkých poisťovní na slovenskom trhu, ktoré toto poistenie ponúkajú, s uplatnením maximálnych možných zliav. Následne Vám pomôžeme poistenie uzatvoriť.

Ak máte záujem o poistenie GAP, napíšte nám správu a my sa vám ozveme.

Chcem ponuku