Novinky v poistení

Niektoré veci neovplyvníme, ale vieme ich vynahradiť

peniaze penazenka poplatky

Druhy úkonov a výška správnych poplatkov vyberaných na Dopravnom Inšpektoráte.

V tejto sekcii sa dočítate o výške Správnych poplatkov jednotlivých úkonov, ktoré sa vyberajú na Dopravnom inšpektoráte.

Čítať viac
evidencne cisla vozidiel znacky slovensko

Slovenské evidenčné čísla vozidiel. Zistite skratky okresov, druhy značiek a správne poplatky.

Orgán Policajného zboru pridelí evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom v mieste, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozid

Čítať viac
zelena karta pzp

Zelená karta už aj v bielo čiernej farbe.

Slovenská kancelária poisťovateľov (ďalej len SKP) informuje na svojich webových stránkach, že od dátumu 1.7.2020 môžete medzinár

Čítať viac
auta nehoda pzp

Škoda spôsobená vodičom bez platného PZP! Čo robiť v takom prípade?

Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) má každý držiteľ, v

Čítať viac