Novinky v poistení

Niektoré veci neovplyvníme, ale vieme ich vynahradiť

sklad priemysel

Poistenie pohľadávok

Firmy a spoločnosti ktoré predávajú svoje tovary a služby na faktúry, sú vystavené rizikám, že im ich zákazník alebo odberateľ ne

Čítať viac
riaditel konatel

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)

Pokiaľ sa manažér - člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ - dopustí porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnost

Čítať viac
odrinacia ambulacia

Poistenie zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Ak ste doktor, lekár, alebo iný pracovník v zdravotníctve, je s vašou činnosťou spojené aj riziko, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spô

Čítať viac
lekar ordinacia

Profesijná zodpovednosť za škodu

Ak vaša spoločnosť alebo Vy, ako podnikajúca osoba máte zákonom stanovenú povinnosť uzatvoriť poistenie pre prípad spôsobenia škody vyplývajúcej z

Čítať viac