Novinky v poistení

Niektoré veci neovplyvníme, ale vieme ich vynahradiť

sklad priemysel

Poistenie pohľadávok

Firmy a spoločnosti ktoré predávajú svoje tovary a služby na faktúry, sú vystavené rizikám, že im ich zákazník alebo odberateľ ne

Čítať viac
zodpovednost vina

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Každá firma, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt zodpovedá za škody ktoré môže svojou činnosťou spôsobiť tretej osobe.

Čítať viac
interier auto sedadla

Úrazové poistenie sedadiel

Povinné zmluvné poistenie (PZP) síce kryje škody na živote, zdraví a majetku poškodených osôb, výnimkou sú však škody ktoré sa týkajú vodiča ktorý

Čítať viac
zamestnanec praca

Poistenie zamestnanca

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi je všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestná

Čítať viac