30 December 2020 | PZP

Odškodnenie po nehode - Prinášame vám jedinečný benefit vo forme právnych služieb bezplatne ku každému PZP.

auto nehoda

Poistiť si vozidlo, či už online na webe, fyzickou návštevou pobočky poisťovne alebo maklérskej spoločnosti nie je v dnešnej dobe žiadny problém. Klienti majú k dispozícii naozaj veľa možností a je iba na nich, ktorú využijú.

Online poistenie uzatvorené cez internet sa v priebehu času stalo obľúbeným spôsobom, ako si jednoducho, rýchlo a pohodlne dojednať poistenie bez zbytočnej straty času pri navštevovaní poisťovní, alebo maklérskych spoločností a obľúbenosť tejto formy uzatvárania poistenia stále stúpa.

Niet sa teda čomu diviť, že trh na tieto potreby reagoval a v súčasnosti na internete ponúkajú služby online poistenia desiatky spoločností. Model podnikania týchto spoločností sa však líši v prístupe ku klientovi. Niektoré spoločnosti ponúkajúce online poistenie sa sústreďujú na kvantitu, teda naberanie čo najviac klientov, čoho následkom však je znižujúca sa kvalita starostlivosti o klienta počas poistenia.

U nás sa snažíme našim klientom ponúknuť v prvom rade kvalitnú starostlivosť a podporu v priebehu poistenia, čoho dôkazom je aj nová jedinečná služba – Odškodnenie po nehode, ktorá pribudla v našej kalkulačke PZP a ktorú získavajú bezplatne všetci naši klienti dojednaním povinného zmluvného poistenia PZP na stránke poistenie247.sk

Benefitom Odškodnenie po nehode, ktorý pre nás zabezpečuje spoločnosť LITIS odškodnenie získavate bezplatne právne poradenstvo a zastupovanie pre získanie rýchleho odškodnenia v maximálnej oprávnenej výške od poisťovne.

Spoločnosť LITIS odškodnenie zabezpečuje kompletné zastupovanie poškodeného pri riešení odškodnenia. Táto činnosť spočíva vo financovaní zastupovania poškodených pri komunikácii s poisťovňou, ako aj v súdnych sporoch so škodcom alebo poisťovňou.

V čom všetkom Vám LITIS odškodnenie môže pomôcť a v akých prípadoch môžete právne služby využiť:

  • Získanie odškodnenie v maximálnej výške
  • Poskytne právne poradenstvo právneho špecialistu v oblasti poistného práva a náhrady škody
  • Možnosť pomoci aj formou odkúpenia pohľadávky

Naši klienti môžu službu využiť vo všetkých prípadoch kedy sú presvedčení, že boli zo strany poisťovne pri odškodnení ukrátení, najmä pri škodách na zdraví a majetku na ktoré má klient nárok ako poškodený z PZP vinníka.

Najmä nárokovanie odškodnenia z PZP pri škodách na zdraví je komplikovaný byrokratický proces pri ktorom si ani sám klient nemusí uvedomovať na čo všetko má pri odškodnení nárok a na čo je potrebné dať pozor, aby si klient nevedomky neprihoršil. Spoločnosť LITIS odškodnenie vám pomôže získať v čo najkratšom čase maximálne odškodnenie pri škodách na zdraví, ako napríklad pri nároku na bolestné, sťaženom spoločenskom uplatnení, nákladoch spojených s liečením, strate na zárobku/zisku, a to aj súdnou cestou.

V prípade nároku poškodeného pri majetkovej škode na motorovom vozidle spoločnosť LITIS odškodnenie pomáha vymôcť maximálne plnenie pri preplatení opravy poškodeného vozidla, totálnej škode na vozidle, ale aj pri znehodnotení vozidla. Okrem uvedeného vám spoločnosť LITIS odškodnenie pomôže presadiť oprávnené nároky voči poisťovni na preplatenie nákladov na prenájom vozidla počas opravy, náklady na parkovanie, náklady na odťah vozidla, preplatenie nepoužitých pohonných hmôt, diaľničných známok, vecných škôd ktoré mal poškodený pri sebe / na sebe, a to aj súdnou cestou.

Bezplatný benefit „Odškodnenie po nehode“ si môžete všimnúť v kalkulačke PZP na našej stránke pri každej poisťovni v porovnaní ponúk. Získavate ho automaticky dojednaním poistenia v akejkoľvek poisťovni. Ak sa budete chcieť o tejto jedinečnej službe dozvedieť viac, alebo si prečítať výsledky spoločnosti, kliknite na link po výbere konkrétnej poisťovne.

 

 

Ďakujeme za prečítanie - poistenie247.sk

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE  I  CESTOVNÉ POISTENIE  I  GAP POISTENIE