Kontakty poisťovní

Názov poisťovne Hlásenie škôd Asistenčná služba Tlačivá na stiahnutie Správa o nehode
Allianz
Slovenská poisťovňa

 

zo zahraničia: +421 2 4961 5677
0800 122 222

+421 2 5293 3112
0800 122 222
cestovné poistenie:
+421 2 5293 3113
Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Oznámanie z Havarijného poistenia
Správa o nehode
AXA poisťovňa, a.s. +421 2 2929 2929 +421 2 2929 2929 Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Správa o nehode 

 

ČSOB poisťovňa, a.s.

0850 311 312 +421 2 4445 0050 Oznámenie škody - vinník
Oznámenie škody - poškodený
Správa o nehode
Colonnade Insurance S.A. +421 5 5682 6237 +421 2 4445 3097 Oznámenie z Havarijného poistenia Správa o nehode
Generali poisťovňa, a.s. +421 2 3811 1117 0800 121 122
zahraničie: +421 2 5857 2266
Oznámenie škody - poistený
Oznámenie škody - PZP
Správa o nehode
Genertel poisťovňa, a.s. 0850 555 555 +421 2 3278 4284 Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Správa o nehode
Groupama
Garancia poisťovňa, a.s.
0850 211 411
zahraničie: +421 2 2085 4208
+421 2 2085 4504
cestovné poistenie:
+421 2 9633 9633
Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Správa o nehode
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 0850 111 577 18 118
+421 2 6353 2236
Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Oznámenie z Havarijného poistenia
Správa o nehode
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 0850 111 566 18 118
+421 2 6353 2236
Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Správa o nehode
UNION poisťovňa, a.s. 0850 111 211 0850 111 211
zahraničie: +421 2 2081 1811

Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený  

Oznámenie z Havarijného poistenia

Správa o nehode
UNIQA poisťovňa, a.s. 0850 111 400 +421 2 5825 2188
Cestovné poistenie:
+421 2 5441 1029
Oznámenie škody z PZP
Oznámenie z Havarijného poistenia
Správa o nehode
Wüstenrot poisťovňa, a.s. +421 2 3306 8805 +421 2 3306 8805 Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Oznámenie z Havarijného poistenia
Správa o nehode
Slovenská kancelária poisťovateľov poškodený: 02 4445 5452
vinník: 02 4911 3428 
  Oznámenie škody - vinník
Oznámenie škody - poškodený
Správa o nehode