05 February 2021 | PZP

Úrazové poistenie sedadiel

interier auto sedadla

Povinné zmluvné poistenie (PZP) síce kryje škody na živote, zdraví a majetku poškodených osôb, výnimkou sú však škody ktoré sa týkajú vodiča ktorý škodu spôsobil aj jeho rodiny, blízkych príbuzních alebo žijúcich v spoločnej domáconosti. Poistenie sedadiel kryje škody spôsobené na živote a zdraví vodiča motorového vozidla a celej posádky cestujúcej vo vozidle s ním. Poistenie sa vsťahuje na všetky sedadlá vo vozidle podľa osvedčenia o evidencii, tým pádom nemusia byť poistení v zmluve vymenovaní.

Ďalej sú poistením sedadiel kryté škody:

  • pri nastupovaní a vystupovaní z motorového vozidla
  • pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy
  • pri krátkodobých zastaveniach z dôvodu poruchy či opravy - pokiaľ k úrazu dôjde vo vozidle alebo v bezprostrednej blízkosti vozidla
  • počas jazdy motorového vozidla alebo pri jeho dopravnej nehode
  • pri úraze prepravovanej osoby keď dôjde vo vozidle alebo v jeho blízkosti na pozemnej komunikácii po ktorej motorové vozidlo jazdiloň

Poistné plnenie je vyplácané za:

  • smrť následkom úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu
  • zlomeniný a popáleniny následkom úrazu

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás.

Ak máte záujem o úrazové poistenie sedadiel, kontaktujte nás.