ČSOB poisťovňa, a.s. - Havarijné poistenie

MODUL - AUTO PARTNER

Poistná hodnota cena nového vozidla
Poistné krytie

Havária v plnom rozsahu
Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
Vandalizmus
Živelná udalosť a hlodavce

Územná platnosť geografické územie Európy a Turecka
Totálna škoda  
Asistenčné služby  áno
Ponuka spoluúčasti

 50 €

 100 €

 5% minimálne 150 €

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedeného v návrhu poistnej zmluvy, bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

Asistenčná služba pre havarijné poistenie AUTO PARTNER

NEHODA SR/ČR ZAHRANIČIE
Oprava na mieste  120 €  200 €
Odťah vozidla  120 €  250 €
Úschova vozidla  7 dni  10 dni
Ubytovanie v hoteli  85 € osoba/1 noc  85 € osoba/2 noci
Náhradné vozidlo  4 dni  4 dni
Náhradná doprava  vlak/taxi 30€  vlak/lietadlo/taxi 100€

 

PORUCHA SR/ČR ZAHRANIČIE
Oprava na mieste  70 €  150 €
Odťah vozidla  70 €  150 €
Úschova vozidla  3 dni  3 dni
Ubytovanie v hoteli  zorganizuje  85 € osoba/2 noci
Náhradné vozidlo  zorganizuje  4 dni
Náhradná doprava  taxi do 30€  vlak/lietadlo/taxi 100€

 

KRÁDEŽ SR/ČR ZAHRANIČIE
Ubytovanie v hoteli  85 € osoba/1 noc  85 € osoba/2 noci
Náhradné vozidlo  48 hod.  48 hod.
Náhradná doprava  vlak/taxi do 30€  vlak/lietadlo/taxi 100€

 

ĎALŠIE SR/ČR ZAHRANIČIE
Strata kľúčov  60 €  60 €
Defekt  60 €  60 €
Vyčerpanie / zámena paliva  50 €  50 €
Vybitie batérie  50 €  50 €
Poskytnutie pôžičky  zorganizuje  2 000 €

 

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu