union-logo

Union poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa, a. s. bola založená 18. novembra 2005 a je vedúcou poisťovňou v oblasti cestovného poistenia ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Spoločnosť je poisťovateľom v oblasti cestovného poistenia, zdravotného poistenia, úrazového poistenia, poistenia vozidiel, majetku. zodpovednosti za škodu, životného poistenia a on-line poistenia. Union poskytuje asistenčné služby 24/7.

Údaje o poisťovni

Kontakt

Zákaznícky servis: 0850 111 211

E-mail: union@union.sk

Firemné údaje

Union poisťovňa, a.s.

Karadžičova 10
813 60 Bratislava

IČO: 31 322 051

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.383/B

Hlásenie škôd

Hlásenie škôd: 0850 111 211

Hlásenie škôd zo zahraničia: +421 2 208 118 11

Asistenčná služba: 0850 111 211

Asistenčná služba zahraničie: +421 2 208 118 11