Union Cestovné poistenie

Cestovné poistenie do zahraničia od poisťovne Union Vám poskytne ochranu a krytie pri rizikách ako Liečba v zahraničí, Úraz, Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej strane, strata batožiny. Navyše si môžete dojednať krytie asistenčných služieb v prípade poruchy vozidla, poistenie domáceho miláčika, či poistenie domácnosti počas pobytu v zahraničí.

Rozsah poistenia ktoré si môžete dojednať:

 • Poistenie liečebných nákladov - ambulantné ošetrenie vrátane liekov, hospitalizácia, preprava do a zo zdravotníckeho zariadenia, preprava do vlasti, ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v prípade hospitalizácie dieťaťa do 6 rokov, prevoz telesných pozostatkov (repatriácia), ošetrenie zuba, asistenčné služby v zahraničí
 • Poistenie batožiny – poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata batožiny, oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou, poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata cestovných dokladov
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu – škody na zdraví a majetku, náklady na advokáta, náklady na kauciu
 • Úrazové poistenie – trvalé následky úrazu, smrť v dôsledku úrazu
 • Poistenie storna objednanej služby (v situáciách) – choroba, hospitalizácia, úraz, živelná udalosť, trestný čin, nedobrovoľná strata zamestnania, smrť poisteného, smrť blízkej osoby
 • Poistenie nákladov na technickú pomoc v prípade záchrannej akcie v horách v zahraničí - vyhľadávanie osoby, vyslobodzovanie osoby, preprava pozemná alebo letecká
 • Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby - vyhľadávanie osoby, vyslobodzovanie osoby, preprava pozemná alebo letecká, preprava telesných pozostatkov
 • Poistenie domáceho miláčika
 • Poistenie dovolenkovej domácnosti
 • Poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo
 • Poistenie elektronických zariadení

Vypočítajte si najvýhodnejšie cestovné poistenie

Vypočítať cenu