Union - Povinné zmluvné poistenie

Poistné moduly PZP

  Basic Optimum Excellent
Limit pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 5 240 000 € 5 240 000 €  5 240 000 € 
Limit pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených 1 050 000 € 3 mil. € 5 mil. € 
Spoluúčasť bez spoluúčasti bez spoluúčasti bez spoluúčasti
Asistenčné služby nie áno áno

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Amortizácia: amortizáciu si uplatňuje pre vozidlá staršie ako 3 roky, s výnimkou čelného skla.

Asistenčná služba KLASIK

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 70 € 70 €
Odťah vozidla do 150 € / 50 km  do najbližšieho servisu, max. 250 €
Úschova vozidla 3 dni 3 dni
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 50 € 1 noc / 50 €
Náhradné vozidlo 3 dni zorganizuje
Náhradná doprava vlak/autobus/lietadlo vlak/autobus/lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 70 € 70 €
Odťah vozidla 100 € 100 €
Úschova vozidla - -
Ubytovanie v hoteli - -
Náhradné vozidlo - -
Náhradná doprava - -

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli - 2 noci do max.250€
Náhradné vozidlo 3 dni -
Náhradná doprava - vlak/autobus/lietadlo

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov zorganizuje zorganizuje
Defekt 70 € 70 €
Vyčerpanie / zámena paliva zorganizuje zorganizuje
Vybitie batérie 70 € 70 €
Poskytnutie pôžičky - -

Asistenčná služba EXTRA

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 2 hod. prác technika 2 hod. prác technika
Odťah vozidla uhradí náklady  do 1 000€
Úschova vozidla 3 dni 3 dni
Ubytovanie v hoteli 2 noci /max. 50 €-noc 2 noci /max. 50 €-noc
Náhradné vozidlo 3 dni 3 dni
Náhradná doprava vlak/autobus/lietadlo vlak/autobus/lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 2 hod. prác technika 2 hod. prác technika
Odťah vozidla do 100 km do 100 km
Úschova vozidla 3 dni 3 dni
Ubytovanie v hoteli 2 noci /max. 50 €-noc 2 noci /max. 50 €-noc
Náhradné vozidlo zorganizuje zorganizuje
Náhradná doprava - -

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 2 noci /max. 50 €-noc 2 noci /max. 50 €-noc
Náhradné vozidlo 3 dni 3 dni
Náhradná doprava vlak/autobus vlak/autobus/lietadlo

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov zorganizuje zorganizuje
Defekt 150 € 150 €
Vyčerpanie / zámena paliva zorganizuje zorganizuje
Vybitie batérie 150 € 150 €
Poskytnutie pôžičky zorganizuje zorganizuje

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu