Union - Havarijné poistenie

Názov produktu: Havária a krádež

Poistná hodnota cena nového vozidla
Poistné krytie havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť geografická Európa
Totálna škoda ak náklady na opravu presiahnu 85% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Spoluúčasť bez spoluúčasti 0 €
fixná 100 €
fixná 200 €
fixná 300 €
Asistenčné služby áno

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Asistenčná služba pre havarijné poistenie

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 120 € 120 €
Odťah vozidla 250 € / do 60 km  najbližší servis v SR / max. 650 €
Úschova vozidla 3 dni 3 dni
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 50 € 2 noci / 50 € / noc
Náhradné vozidlo áno -
Náhradná doprava vlak/autobus/lietadlo vlak/autobus/lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 75 € 75 €
Odťah vozidla 150 € 150 €
Úschova vozidla - -
Ubytovanie v hoteli - -
Náhradné vozidlo - -
Náhradná doprava - -

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli - 2 noci
Náhradné vozidlo áno -
Náhradná doprava - vlak//autobus/lietadlo

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov zorganizuje zorganizuje
Defekt 70 € 70 €
Vyčerpanie / zámena paliva zorganizuje zorganizuje
Vybitie batérie 70 € 70 €
Poskytnutie pôžičky zorganizuje zorganizuje

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu