colonnade_logo

Colonnade

Colonnade Insurance S.A. je členom Fairfax Financial Holdings, kanadskej poisťovacej a zaisťovacej skupiny. Poisťovaciu činnosť začala vykonávať v januári 1993 a stala sa univerzálnou poisťovacou spoločnosťou poskytujúcou služby v životnom i neživotnom poistení. V decembri 2014 došlo k dohode medzi QBE Group a kanadskou poisťovacou a zaisťovacou skupinou Fairfax Financial Holdings o prevzatí portfólia QBE na Slovensku, Česku a Maďarsku.

Údaje o poisťovni

Kontakt

Zákaznícky servis: +421 55 68 26 222
E-mailinfo@colonnade.sk

Firemné údaje

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B
042 80 Košice

IČO: 50 013 602

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Po, vložka č.591/V

Hlásenie škôd

Hlásenie škôd: 05 568 262 22

Hlásenie škôd zo zahraničia: +421 5 568 262 22
Asistenčná služba: +421 2 444 530 97