uniqa

UNIQA poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu pôsobí od roku 1990. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, finančnej stabilite, vysokej odbornosti personálu a rýchlosti poskytovaných služieb je UNIQA poisťovňa silným spoľahlivým partnerom pre prípad nečakaných udalostí.

Údaje o poisťovni

Kontakt

Zákaznícky servis: 02 326 001 00

E-mail: poistovna@uniqa.sk

Firemné údaje

UNIQA poisťovňa, a.s.

Krasovského 15
851 01 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.843/B

Hlásenie škôd

Hlásenie škôd: 02 326 001 00

Hlásenie škôd zo zahraničia: +421 2 326 001 00

Asistenčná služba: +421 2 582 521 88

Asistenčná služba cestovné poistenie : +421 2 544 110 29