UNIQA - Povinné zmluvné poistenie

Poistné krytie

Limit pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 5 240 000 €
Limit pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených 1 050 000 €
Spoluúčasť bez spoluúčasti
Asistenčné služby áno
Amortizácia uplatňuje si amortizáciu

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Asistenčná služba pre povinné zmluvné poistenie 

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 150 €
Odťah vozidla 100 € 150 €
Úschova vozidla 100 € 150 €
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 60 € 1 noc / 100 €
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 150 €
Odťah vozidla 100 € 150 €
Úschova vozidla 100 € 150 €
Ubytovanie v hoteli zorganizuje zorganizuje
Náhradné vozidlo zorganizuje zorganizuje
Náhradná doprava zorganizuje zorganizuje

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 60 € 1 noc / 100 €
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava - -

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov zorganizuje zorganizuje
Defekt zorganizuje zorganizuje
Vyčerpanie / zámena paliva zorganizuje zorganizuje
Vybitie batérie - -
Poskytnutie pôžičky - -

Asistenčná služba pre povinné zmluvné poistenie - rozšírené

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 200 € 300 €
Odťah vozidla 200 € 300 €
Úschova vozidla 200 € 300 €
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 200 € 2 noci / 200 € / noc
Náhradné vozidlo 5 dní 5 dní
Náhradná doprava vlak lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 200 € 300 €
Odťah vozidla 200 € 300 €
Úschova vozidla 200 € 300 €
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 200 € 2 noci / 200 € / noc
Náhradné vozidlo 5 dní 5 dní
Náhradná doprava vlak lietadlo

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 100 € 2 noci / 200 € / noc
Náhradné vozidlo 48 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak lietadlo

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov 80 € 175 €
Defekt 80 € 175 €
Vyčerpanie / zámena paliva 80 € 175 €
Vybitie batérie - -
Poskytnutie pôžičky zorganizuje zorganizuje

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu