UNIQA - Havarijné poistenie

Názov produktu: Auto a Voľnosť KASKO

Poistná suma cena nového vozidla
Možnosti spoluúčasti bez spoluúčasti
5%, bez minimálnej spoluúčasti
5%, minimálne 66 €
5%, minimálne 165 €
Fixne 165 €
Fixná 250€
Fixná 330€
Fixná 1000€
1% z PS vozidla
2% z PS vozidla
5% minimálne 1% z PS vozidla
5% minimálne 2% z PS vozidla
10% minimálne 330€
10% minimálne 1000€
Poistné krytie havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť geografická Európa
Totálna škoda ak škoda na vozidle prevýši 100%
Asistenčné služby áno

 

Asistenčná služba pre havarijné poistenie

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 150 €
Odťah vozidla 100 € 150 €
Úschova vozidla 100 € 100 €
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 60 € 1 noc / 100 €
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 150 €
Odťah vozidla 100 € 150 €
Úschova vozidla 100 € 150 €
Ubytovanie v hoteli zorganizuje zorganizuje
Náhradné vozidlo zorganizuje zorganizuje
Náhradná doprava zorganizuje zorganizuje

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 60 € 1 noc / 100 €
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava - -

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov zorganizuje zorganizuje
Defekt zorganizuje zorganizuje
Vyčerpanie / zámena paliva zorganizuje zorganizuje
Vybitie batérie - -
Poskytnutie pôžičky - -

Asistenčná služba pre havarijné poistenie - rozšírené

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 200 € 300 €
Odťah vozidla 200 € 300 €
Úschova vozidla 200 € 300 €
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 200 € 2 noci / 200 € - noc
Náhradné vozidlo 5 dní 5 dní
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 200 € 300 €
Odťah vozidla 200 € 300 €
Úschova vozidla 200 € 300 €
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 200 € 2 noci / 200 € - noc
Náhradné vozidlo 5 dní 5 dní
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 100€ 2 noci / 200€
Náhradné vozidlo 48 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak vlak / lietadlo

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov 80 € 175 €
Defekt 80 € 175 €
Vyčerpanie / zámena paliva 80 €  175 €
Vybitie batérie - -
Poskytnutie pôžičky zorganizuje zorganizuje

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu