komunalna-poistovna

Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa na slovenskom trhu pôsobí od 1. januára 1994. Klientom poskytuje produkty a služby v oblastiach životného poistenia, poistenia motorových vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia a tiež v oblasti poistenia priemyselných rizík. Zaistením znásobuje svoju bezpečnosť a finančnú istotu svojich klientov. Je tiež súčasťou medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group.

Údaje o poisťovni

Kontakt

Zákaznícky servis: 0800 112 222

E-mail: info@kpas.sk

Firemné údaje

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3345/B

Hlásenie škôd

Hlásenie škôd: 0850 111 566

Asistenčná služba: 18 118 (SR) / (+421) 2 6353 2236