Komunálna poisťovňa - Povinné zmluvné poistenie

PZP produkty

  GARANT PLUS EUROGARANT PLUS
Limity poistného krytia 5 240 000 € pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
1 050 000 € pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.
5 240 000 € pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
2 100 000 € pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.
Spoluúčasť bez spoluúčasti bez spoluúčasti
Asistenčné služby áno áno

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Amortizácia: bez amortizácie

 

Asistenčná služba PZP Garant Plus

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste áno -
Odťah vozidla 105 €  -
Úschova vozidla 7 dní /7 €/deň -
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 70 € -
Náhradné vozidlo 24 hod. -
Náhradná doprava vlak/autobus -

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste zorganizuje -
Odťah vozidla zorganizuje -
Úschova vozidla zorganizuje -
Ubytovanie v hoteli zorganizuje -
Náhradné vozidlo zorganizuje -
Náhradná doprava zorganizuje -

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 70 € -
Náhradné vozidlo 24 hod. -
Náhradná doprava vlak/autobus -

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov 50 € -
Defekt 50 € -
Vyčerpanie / zámena paliva 50 € -
Vybitie batérie - -
Poskytnutie pôžičky - 500 €

Asistenčná služba pre PZP Eurogarant plus

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste áno 120 €
Odťah vozidla 105 € 120 €
Úschova vozidla 10 dní / 7 € / deň 10 dní / 13 € / deň
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 70 € 2 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak/autobus vlak/autobus/lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste áno 120 €
Odťah vozidla 105 € 120 €
Úschova vozidla 10 dní / 7 € / deň 10 dní / 13 € / deň
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 70 € 2 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak/autobus vlak/autobus/lietadlo

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 70 € 2 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava vlak/autobus vlak/autobus/lietadlo

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov 50 € 50 €
Defekt 50 € 50 €
Vyčerpanie / zámena paliva 50 € 50 €
Vybitie batérie - -
Poskytnutie pôžičky - 1000 €

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu