Komunálna poisťovňa - Havarijné poistenie

 

Názov produktu: AUTOBONUS

Poistná suma nové vozidlo
Poistné krytie havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť geografická Európa
Totálna škoda ak náklady na opravu presiahnu 90% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby áno
Pripoistenia v cene batožina do 800€, čelné sklo
Možnosti spoluúčasti fixná 199 €
spoluúčasť 5 %, minimálne 66 €
spoluúčasť 5 %, minimálne 165 €
spoluúčasť 5 %, minimálne 330 €

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

 

Asistenčná služba pre havarijné poistenie

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 93 € 175 €
Odťah vozidla 93 € 175 €
Úschova vozidla 10 dni 10 dní
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 83 € 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak/autobus vlak/autobus/lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 93 € 175 €
Odťah vozidla 93 € 175 €
Úschova vozidla 10 dní 10 dní
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 83 € 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak/autobus vlak/autobus/lietadlo

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 83 € 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak/autobus vlak/autobus/lietadlo

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov 73 € 150 €
Defekt 73 € 150 €
Vyčerpanie / zámena paliva 73 € 150 €
Vybitie batérie - -
Poskytnutie pôžičky - 10 000 €

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu