Kooperativa poistovna

Kooperativa

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group bola založená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Túto pozíciu si udržala napriek stále rastúcej konkurencii vďaka dôvere svojich klientov.

Údaje o poisťovni

Kontakt

Zákaznícky servis: 0800 120 000
E-mail: info@koop.sk

Firemné údaje

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičová 4 
816 23 Bratislava 1

IČO: 00 585 441

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.79/B

 

Hlásenie škôd

Hlásenie škôd: 0850 111 577
Hlásenie škôd zo zahraničia: +421 2 572 999 83
Asistenčná služba: 18 118
Asistenčná služba zahraničie (vozidlá): +421 2 635 322 36

Asistenčné služba cestovné poistenie: +421 2 682 020 60