Kooperativa - Havarijné poistenie

Havarijné poistenie AUTO KOMPLET

Poistná hodnota cena nového vozidla
Poistné krytie havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť geografická Európa
Totálna škoda ak náklady na opravu presiahnu 110% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby áno
Spoluúčasť 5% minimálne 150€
5% minimálne 70€
Fixná 150€
5% minimálne 300€

Platobné podmienky :Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

Asistenčná služba havarijného poistenia AUTO KOMPLET

NEHODA SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Oprava na mieste 92 € 175 €
Odťah vozidla 92 € 175 €
Úschova vozidla 10 dní 10 dní
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 82 € 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak/bus/taxi do 99 € vlak/bus/lietadlo

 

PORUCHA SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Oprava na mieste 92 € 175 €
Odťah vozidla 92 € 175 €
Úschova vozidla 10 dní 10 dní
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 82 € 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak/bus/taxi do 99 € vlak/bus/lietadlo

 

KRÁDEŽ SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 82 € 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak/bus/taxi vlak/bus/lietadlo

 

ĎALŠIE SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Strata kľúčov 73 € 150 €
Defekt 73 € 150 €
Vyčerpanie/zámena paliva 73 € 150 €
Vybitie batérie - -
Poskytnutie pôžičky - 10 000 €

 

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu