Kooperativa - Povinné zmluvné poistenie

Modul Partner

  Modul Partner Modul Partner + (stret so zverou a živel)
Limit pri škodách na zdraví a usmrtení bez ohľadu na počet zranených a usmrtených 5 240 000 € 5 240 000 €
Limit pri škodách na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlom zisku bez ohľadu na počet zranených a usmrtených 1 050 000 € 1 050 000 €
Spoluúčasť bez spoluúčasti bez spoluúčasti
Asistenčná služba áno áno

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené. 
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy. 

Amortizácia: bez uplatnenia amortizácie 


Modul Europartner

  Modul Europartner Modul Europartner + (stret so zverou a živel)
Limit pri škodách na zdraví a usmrtení bez ohľadu na počet zranených a usmrtených 5 240 000 € 5 240 000 €
Limit pri škodách na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlom zisku bez ohľadu na počet zranených a usmrtených 2 mil. € 2 mil. €
Spoluúčasť bez spoluúčasti bez spoluúčasti
Asistenčná služba áno áno

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené. 
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy. 

Amortizácia: bez uplatnenia amortizácie 

 


Asistenčná služba PZP PARTNER

 

NEHODA SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Oprava na mieste áno x
Odťah vozidla do 100km x
Úschova vozidla 7 dní/6,6388€deň x
Ubytovanie v hoteli 1noc/66,38€ x
Náhradné vozidlo 24hod. x
Náhradná doprava vlak/taxi do 99,58€ x

 

PORUCHA SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Oprava na mieste zorganizuje x
Odťah vozidla zorganizuje x
Úschova vozidla zorganizuje x
Ubytovanie v hoteli zorganizuje x
Náhradné vozidlo zorganizuje x
Náhradná doprava zorganizuje x

 

KRÁDEŽ SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Ubytovanie v hoteli 1noc/66,38€ x
Náhradné vozidlo 24hod. x
Náhradná doprava vlak x

 

ĎALŠIE SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Strata kľúčov 50€ x
Defekt 50€ x
Vyčerpanie/zámena paliva 50€ x
Vybitie batérie x x
Poskytnutie pôžičky x 500€

 

Asistenčná služba PZP EUROPARTNER

NEHODA SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Oprava na mieste áno 120€
Odťah vozidla do 100km 120€
Úschova vozidla 7 dní/6,6388€deň 10dní/13€den
Ubytovanie v hoteli 1noc/66,3878€ 2noci/60€noc
Náhradné vozidlo 24hoď. 48hod.
Náhradná doprava vlak/taxi do 99,5818€ vlak/lietadlo

 

PORUCHA SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Oprava na mieste áno 120€
Odťah vozidla do 100km 120€
Úschova vozidla 10dní/6,6388€den 10dní/13€deň
Ubytovanie v hoteli 1noc/66,3878€ 2noci/60€noc
Náhradné vozidlo 24hod. 48hod.
Náhradná doprava vlak/taxi do 99,5818€ vlak/lietadlo

 

KRÁDEŽ SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Ubytovanie v hoteli 1noc/66,3878€ 2 noci/60€noc
Náhradné vozidlo 24hoď. 24hod.
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo

 

ĎALŠIE SLOVENSKO ZAHRANIČIE
Strata kľúčov 50€ 50€
Defekt 50€ 50€
Vyčerpanie/zámena paliva 50€ 50€
Vybitie batérie x x
Poskytnutie pôžičky x 1000€

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu