allianz

Allianz

Korene Allianz - Slovenskej poisťovne siahajú až do roku 1919. Od svojho založenia bola najúspešnejšou poisťovňou na domácom trhu. Allianz - Slovenská poisťovňa neustále pracuje na ďalšom zlepšovaní služieb poskytovaných klientom a na oslovovaní nových klientov. Allianz - Slovenská poisťovňa zaviedla urýchlenú likvidáciu poistných udalostí a z rozšírených telefonických a internetových služieb. Klient má tak možnosť sledovať svoju poistnú udalosť cez internet 24 hodín denne a 7 dní v týždni, bez potreby návštevy pobočky.

Údaje o poisťovni

Kontakt

Zákaznícky servis: 0800 122 222

E-mail: allianzsp@allianzsp.sk

Firemné údaje

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.196/B

 

Hlásenie škôd

Hlásenie škôd: 0800 122 222

Hlásenie škôd zo zahraničia: +421 2 496 15 677

Asistenčná služba: 0800 122 222

Asistenčná služba cestovné poistenie : +421 2 529 33 113