Allianz - Cestovné poistenie

V dokumentoch nižšie nájdete užitočné informácie o výške poistného krytia, rozsahu poistenia, možnosti pripoistenia, druhy ponúkaných balíkov poistnej ochrany a iné náležitosti poistnej zmluvy pre celoročné cestovné poistenie Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s.