Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. - Povinné zmluvné poistenie

Poistné krytie

  Modul Standard Modul Optimal
Limit pri škodách na zdraví a usmrtení bez ohľadu na počet zranených a usmrtených 5 240 000 € 10 mil. €
Limit pri škodách na majetku a ušlom zisku 1 050 000 € 5 mil. €
Asistenčná služba   áno
Spoluúčasť bez spoluúčasti možnosť spoluúčasti

Amortizácia - bez uplatnenia amortizácie.

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedeného v návrhu poistnej zmluvy, bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

Asistenčná služba ŠTANDARD

NEHODA SR/ČR ZAHRANIČIE
Oprava na mieste 70 € 150 €
Odťah vozidla 70 € 150 €
Úschova vozidla 2 dni/10 €/deň 2 dni/15 €/deň
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 40 € 1 noc / 70 €
Náhradné vozidlo zorganizuje zorganizuje
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

PORUCHA SR/ČR ZAHRANIČIE
Oprava na mieste 70 € 150 €
Odťah vozidla 70 € 150 €
Úschova vozidla 2 dni/10 €/deň 2 dni/15 €/deň
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 40 € 1 noc / 70 €
Náhradné vozidlo zorganizuje zorganizuje
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

KRÁDEŽ SR/ČR ZAHRANIČIE
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 40 € / noc 1 noc / 70 € / noc
Náhradné vozidlo zorganizuje zorganizuje
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

ĎALŠIE SR/ČR ZAHRANIČIE
Strata kľúčov limity ako oprava na mieste/odťah vozidla limity ako oprava na mieste/odťah vozidla
Defekt limity ako oprava na mieste/odťah vozidla limity ako oprava na mieste/odťah vozidla
Vyčerpanie/zámena paliva limity ako oprava na mieste/odťah vozidla limity ako oprava na mieste/odťah vozidla
Vybitie batérie limity ako oprava na mieste/odťah vozidla limity ako oprava na mieste/odťah vozidla
Poskytnutie pôžičky - -

 


Asistenčná služba KOMFORT

NEHODA SR/ČR ZAHRANIČIE
Oprava na mieste reálne náklady reálne náklady
Odťah vozidla reálne náklady reálne náklady
Úschova vozidla 2 dni/10 €/deň 2 dni/15 €/deň
Ubytovanie v hoteli 2 noci/reálne náklady 2 noci/reálne náklady
Náhradné vozidlo zorganizuje zorganizuje
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

PORUCHA SR/ČR ZAHRANIČIE
Oprava na mieste reálne náklady reálne náklady
Odťah vozidla reálne náklady reálne náklady
Úschova vozidla 2 dni/10 €/deň 2 dni/15 €/deň
Ubytovanie v hoteli 2 noci/reálne náklady 2 noci/reálne náklady
Náhradné vozidlo zorganizuje zorganizuje
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

KRÁDEŽ SR/ČR ZAHRANIČIE
Ubytovanie v hoteli 2 noci/reálne náklady 2 noci/reálne náklady
Náhradné vozidlo zorganizuje zorganizuje
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

ĎALŠIE SR/ČR ZAHRANIČIE
Strata kľúčov reálne náklady reálne náklady
Defekt reálne náklady reálne náklady
Vyčerpanie/zámena paliva reálne náklady reálne náklady
Vybitie batérie reálne náklady reálne náklady
Poskytnutie pôžičky - -

Amortizácia – Bez uplatnenia amortizácie

Platobné podmienky:

Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetu sa stáva platnou momentom zaplatenia poistného z vašej strany, nie však skôr, ako je začiatok poistenia uvedený v zmluve. Nie je teda dôležité, kedy peniaze prídu na náš účet, ale moment, kedy ste dali príkaz na úhradu poistného (uvedené platí za predpokladu, že predmetný príkaz na úhradu nezrušíte a peniaze z neho obdržíme na náš účet).

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu