Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. - Havarijné poistenie

Modul - OPTIMAL +

Poistná hodnota cena nového vozidla
Poistné krytie Havária v plnom rozsahu
Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
Vandalizmus
Živelná udalosť
Územná platnosť Poistenie sa štandardne vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Európy
Totálna škoda ak škoda na vozidle prevýši 90%
Asistenčné služby áno
Ponuka spoluúčasti
fixná 100 €
fixná 200 €

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedeného v návrhu poistnej zmluvy, bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

Asistenčná služba pre havarijné poistenie KASKO

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 120 € 200 €
Odťah vozidla reálne náklady/200 € v ČR 200 €
Úschova vozidla 2 dni 3 dni
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 40 € / noc 2 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 3 dni 3 dni
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 120 € 200 €
Odťah vozidla reálne náklady/200 € v ČR 200 €
Úschova vozidla 2 dni 3 dni
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 40 € / noc 2 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 3 dni 3 dni
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 40 € / noc 2 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 3 dni 3 dni
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov limity ako pri oprava na mieste limity ako pri oprava na mieste
Defekt limity ako pri oprava na mieste limity ako pri oprava na mieste
Vyčerpanie / zámena paliva limity ako pri oprava na mieste limity ako pri oprava na mieste
Vybitie batérie limity ako pri oprava na mieste limity ako pri oprava na mieste
Poskytnutie pôžičky - -


 

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu