Generali poistovna

Generali

Generali pôsobí na Slovensku od roku 1996. Je jednou z troch najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Je univerzálnym poisťovateľom poskytujúcim produkty životného, neživotného poistenia, či už fyzickým alebo právnickým osobám. Začiatkom roka 2015 úspešne prebehla integrácia poisťovní Genertel a Európska cestovná poisťovňa pod krídla Generali, čím sa posilnilo postavenie poisťovne na trhu. Na Slovensku má Generali takmer 650 zamestnancov a viac ako 600 obchodníkov vo vlastnej obchodnej sieti pôsobiacich vo vyše 100 pobočkách. Svoje služby poskytuje viac ako 600 000 klientom.

Údaje o poisťovni

Kontakt

Zákaznícky servis: +421 2 381 111 17
E-mail: generali.sk@generali.com

Firemné údaje

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 v Bratislave

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.1325/B

Hlásenie škôd

Hlásenie škôd:  02 381 111 17

Hlásenie škôd zo zahraničia: +421 2 381 111 17

Asistenčná služba: 0800 121 122

Asistenčná služba zahraničie: +421 2 585 722 66