Generali - Povinné zmluvné poistenie

Moduly krytia PZP:

Balík M L XL
Limit poistného plnenia PZP: Škoda na zdraví 5 240 000 € 6 mil. € 10 mil. €
Limit poistného plnenia PZP: Materiálna škoda 1 050 000 € 6 mil. € 10 mil. €
Spoluúčasť bez spoluúčasti bez spoluúčasti bez spoluúčasti
Asistenčné služby áno áno áno

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Amortizácia: bez amortizácie

Asistenčná služba pre PZP

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 50 € 90 €
Odťah vozidla bez limitu 250 €
Úschova vozidla 5 dní 5 dní
Ubytovanie v hoteli 2 noci/70 €/noc 2 noci/75 €/noc
Náhradné vozidlo 72 hod. 72 hod.
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo/do 500 €

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 50 € 90 €
Odťah vozidla bez limitu 180 €
Úschova vozidla 5 dní 5 dní
Ubytovanie v hoteli zorganizuje 2 noci/75 €/noc
Náhradné vozidlo zorganizuje 72 hod.
Náhradná doprava zorganizuje vlak/lietadlo/do 500 €

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli - 2 noci/75 €/noc
Náhradné vozidlo - 72 hod.
Náhradná doprava - vlak/lietadlo/do 500 €

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov zorganizuje 50 €
Defekt zorganizuje 50 €
Vyčerpanie / zámena paliva zorganizuje 50 €
Vybitie batérie zorganizuje zorganizuje
Poskytnutie pôžičky - 5 000 €

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu