Generali - Havarijné poistenie

Havarijné poistenie KOMFORT

Poistná hodnota cena nového vozidla
Poistené krytie havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť geografická Európa a Turecko
Totálna škoda Ak bolo vozidlo poškodené alebo zničené v takom rozsahu, že primerané náklady na jeho opravu by presiahli 85 % zo všeobecnej hodnoty vozidla, poisťovateľ bude považovať takúto škodu za totálnu.
Asistenčná služby áno
Spoluúčasť

5% minimálne 165€
5% minimálne 66€
10% minimálne 330€
20% minimálne 660€
30% minimálne 995€

fixná   150€

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

Asistenčné služby Generali

NEHODA SR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 120 €
Odťah vozidla bez limitu 300 €
Úschova vozidla 5 dní 5 dní
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 85 € / noc 3 noci / 85 € / noc
Náhradné vozidlo 72 hod. 72 hod.
Náhradná doprava vlak vlak / lietadlo

 

PORUCHA SR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 120 €
Odťah vozidla bez limitu 200 €
Úschova vozidla 5 dní 5 dní
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 85 € / noc 3 noci / 85 € / noc
Náhradné vozidlo 72 hod. 72 hod.
Náhradná doprava vlak vlak / lietadlo

 

KRÁDEŽ SR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 85 € / noc 2 noci / 85 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava vlak vlak / lietadlo

 

ĎALŠIE SR Zahraničie
Strata kľúčov 100 € 200 €
Defekt 100 € 200 €
Vyčerpanie/zámena paliva 100 € 200 €
Vybitie batérie 100 € 120 €
Poskytnutie pôžičky - 5000 €

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu