Cestovné poistenie - výpočet a porovnanie

Cestovné poistenie celoročné - výpočet a porovnanie

*V prípade prerušovaného pobytu je nepretržitý pobyt v zahraničí poistením krytý po dobu maximálne 90 dní. Po návrate do SR je možné opäť vycestovať. Tento typ poistenia je vhodný pre klasické dovolenky do 90 dní.
*V prípade nepretržitého pobytu je možný nepretržitý pobyt v krajine mimo trvalého pobytu. Tento typ poistenia je vhodný napríklad v prípade štúdijného pobytu, alebo ak cestujete do zahraničia za prácou.

*v prípade poistenia viac osôb ako 10, zadajte do posledného políčka slovo VIAC

Pripoistenia

Poistenie stornovacích poplatkov

*V prípade poistenia viacerých osôb zadajte cenu cestovnej služby za celú skupinu

 

Pracovná cesta
*Jedná sa o cestu, alebo pobyt, ktorého súčasťou je i výkon pracovnej činnosti poisteného, cesta a pobyt za účelom zárobku, charitatívna činnosť, au-pair. Za pracovnú cestu sa nepovažujú práce v pracovnom či inom obdobnom pomere k zahraničnému subjektu alebo práce bez pracovného povolenia.
Manuálna práca (potrebné vyplniť iba v prípade pracovnej cesty)
*Akákoľvek manuálna práca za odplatu vykonávaná v zahraničí alebo práca, ktorá si vyžaduje zvýšenú fyzickú námahu zo strany poisteného, ako napr. stavebné práce vrátane natieračských a maliarskych prác, práce vo výškach nad 1 meter nad zemou, rúbanie stromov, opracovávanie materiálov, nakladanie alebo vykladanie nákladov, práca pri poskytovaní bezpečnostných služieb, pri oprave strojov vrátane opravy motorových vozidiel.
Riziková práca (potrebné vyplniť iba v prípade pracovnej cesty)
*Rizikové povolania napr. ako automechanik, žeriavnik, elektrikár, ošetrovateľ zvierat a podobne. Zoznam rizikových a nepoistitelných povolaní odporúčame skontrolovať v poistných podmienkach konkrétnej poisťovne.
Športová činnosť
Rizikový alebo výkonnostný šport (potrebné vyplniť iba v prípade vykonávania športových činností)
*Rizikové športy napr. ako zoskok padákom, paragliding, bungee jumping, vysokohorská turistika, rafting a podobne. Zoznam rizikových a nepoistitelných športov odporúčame skontrolovať v poistných podmienkach konkrétnej poisťovne.
Chronické ochorenie
*Chronická choroba je choroba, ktorá bola diagnostikovaná poistenému pred dojednaním poistenia a poistený je nastavený na chronickú liečbu, je sledovaný v dispenzárnej starostlivosti príslušného odborného lekára.
1 + 5 =
Vyriešte tento jednoduchý matematický problém a vložte výsledok. Napr. pre 1+3, zadajte 4.

Čo o nás hovoria naši klienti?

milan

Pán Milan

Spolupracujeme už nejakú dobu a vždy so 100% spokojnosťou. Nemám čo dodať, iba snáď nech nám spolupráca ešte dlho dobre funguje a nech vydrží kvalita vašich služieb.

peter

Pán Peter

Som nadmieru spokojný s rýchlosťou a kvalitou s akou bola vybavená moja požiadavka.

renatka

Pani Renátka

Ďakujem vám veľmi pekne za naozaj odbornú pomoc, priateľský prístup a trpezlivosť s riešením môjho problému. Veľmi ste mi pomohli a určite vás budem odporúčať ďalej.

marek

Pán Marek

Len tri slová: odbornosť, serióznosť, profesionalita . . . palec hore

lenka

Pani Lenka

Vaša stránka mi vypočítala poistenie lacnejšie ako mi núkali priamo v poisťovni. Takže vrelo odporúčam :)