Novinky v poistení

Niektoré veci neovplyvníme, ale vieme ich vynahradiť

V súvislosti so zmenou v pravidlách pri evidencii vozidiel s účinnosťou od 1.1.2023 vám prinášame aktuálne informácie z poisťovní.

Prevod držby vozidla - legislatívna zmena od 1.1.2023

Od 1.1.2023 sa prevod držby vozidla realizuje jedným krokom, to znamená, že pôvodný držiteľ už nemusí nahlasovať prevod držby na i

Čítať viac
interier auto sedadla

Úrazové poistenie sedadiel

Povinné zmluvné poistenie (PZP) síce kryje škody na živote, zdraví a majetku poškodených osôb, výnimkou sú však škody ktoré sa týkajú vodiča ktorý

Čítať viac
zamestnanec praca

Poistenie zamestnanca

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi je všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestná

Čítať viac
dom budova

Poistenie nehnutelností, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti sa dojednáva na budovu, objekt definovaný v poistnej zmluve.

Čítať viac