groupama logo

Groupama

Slovenská pobočka poisťovne Groupama je členom silnej medzinárodnej poisťovacej skupiny, ktorá pochádza z Francúzka, kde patrí medzi dlhodobých lídrov na trhu. Skupina Groupama vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2009. Po štrukturálnych zmenách v roku 2012 sa naplno sústreďuje na rozširovanie svojho portfólia o moderné a flexibilné druhy životného a neživotného poistenia. Poisťovňa modernizovala klientsky servis a spustila nový systém spracovania poistných zmlúv a škodových udalostí.

Údaje o poisťovni

Kontakt

Zákaznícky servis: 0850 211 411

E-mail: info@groupama.sk

Firemné údaje

Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Miletičova 21
821 08 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, Vložka číslo: 2019/B

Hlásenie škôd

Asistenčná služba:
00421 2 208 54 504 (pre PZP a havarijné)
00420 2 96 33 96 33 (pre cestovné poistenie)

Hlásenie škôd: 0850 211 411
00421 2 208 54 208 (zo zahraničia)