Groupama - Povinné zmluvné poistenie

PZP produkty

Limit pri škodách na zdraví a usmrtení bez ohľadu na počet zranení a usmrtených 5 240 000 €
Limit pri škodách na majetku a ušlom zisku 1 050 000€
Spoluúčasť bez spoluúčasti
Asistenčné služby áno

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Amortizácia: bez uplatnenia amortizácie.

 

Asistenčná služba pre PZP

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 90 € 150 €
Odťah vozidla 90 €  150 €
Úschova vozidla 3 dni /10 €/deň 3 dni / 20 € / deň
Ubytovanie v hoteli 2 noc / 60 € / noc 3 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava vlak vlak

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 90 € 150 €
Odťah vozidla 90 € 150 €
Úschova vozidla 3 dni / 10 € / deň 3 dni / 20 € / deň
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 60 € / noc 3 dni / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava vlak vlak

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 60 € / noc 3 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava vlak/taxi vlak/taxi

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov - -
Defekt 90 € 150 €
Vyčerpanie / zámena paliva - -
Vybitie batérie - -
Poskytnutie pôžičky - -

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu