Groupama Cestovné poistenie

Poisťovňa Groupama ponúka cestovné poistenie vo variantoch Optimum, ŠtandardExclusive. Variant Optimum ponúka poistenie liečebných nákladov, ktoré obsahuje rozsah krytia na Lekárske ošetrenie, Hospitalizáciu, Prepravu poisteného, Doprovod dieťaťa, Návšteva chorého, Predĺženie pobytu, Prevoz telesných pozostatkov (repatriácia), Zubné ošetrenie.

Variant Štandard obsahuje rozsah poistného krytia ako variant Optimum, plus poistenie Zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku, poistenie Trvalých následkov z úrazu, smrť úrazom, Poistenie batožiny a straty dokladov, Storno objednanej služby a predčasný návrat, Meškanie letu.

Najvyšším variantom je modul Exclusive, ktorý obsahuje rozsah poistného krytia ako variant Štandard, plus Vám uhradí pri nepojazdnom vozidle náklady na ubytovanie, cestovné nákladyPrávnu ochranu ako napríklad poskytnutie kaucie až do 5000€ a právne zastúpenie až do výšky 10 000€.

Vypočítajte si najvýhodnejšie cestovné poistenie

Vypočítať cenu