Groupama - Havarijné poistenie

Poistná suma nové vozidlo
Poistné krytie havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť Európa a Turecko
Totálna škoda ak náklady na opravu presiahnu 80% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby áno
Spoluúčasť 5% min. 150 EUR
5% min. 300 EUR

 

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

Asistenčná služba pre havarijné poistenie

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 90 € 150 €
Odťah vozidla 90 €  150
Úschova vozidla 3 dni/10 €/deň 3 dni/20 €/deň
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 60 € / noc 3 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava vlak vlak

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 90 € 150 €
Odťah vozidla 90 € 150 €
Úschova vozidla 3 dni/10 €/deň 3 dni/20 €/deň
Ubytovanie v hoteli 2 noci/60 €/noc 3 noci/70 €/noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava vlak vlak

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 60 € / noc 3 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava vlak/taxi vlak/taxi

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov - -
Defekt 90 € 150 €
Vyčerpanie/zámena paliva - -
Vybitie batérie - -
Poskytnutie pôžičky - -

 

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu