Genertel - Havarijné poistenie

Názov produktu: KOMFORT

Poistná hodnota cena nového vozidla
Poistené krytie havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť geografická Európa a Turecko
Totálna škoda     Ak bolo vozidlo poškodené alebo zničené v takom rozsahu, že primerané náklady na jeho opravu by presiahli 85 % zo všeobecnej hodnoty vozidla, poisťovateľ bude považovať takúto škodu za totálnu.
Asistenčná služby áno
Spoluúčasť 5% minimálne 165€
10% minimálne 330€
30% minimálne 995€

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

 

Asistenčná služba pre havarijné poistenie

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 120 €
Odťah vozidla 300 €  300 €
Úschova vozidla 5 dní 5 dní
Ubytovanie v hoteli 2 x 85 € 3 x 85 €
Náhradné vozidlo 72 hod. 72 hod.
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 120 €
Odťah vozidla 100 € 200 €
Úschova vozidla 5 dní 5 dní
Ubytovanie v hoteli 2 x 85 € 3 x 85 €
Náhradné vozidlo 72 hod. 72 hod.
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 2 x 85 € 2 x 85 €
Náhradné vozidlo 24 hod. 24 hod.
Náhradná doprava vlak vlak

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov 100 € 200 €
Defekt 100 € 200 €
Vyčerpanie / zámena paliva 100 € 200 €
Vybitie batérie 100 € 120 €
Poskytnutie pôžičky - 5000 €

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu