AXA - Povinné zmluvné poistenie

Poistné krytie

  Modul PZP 5/2,5 Modul PZP 7/5 Modul PZP plus Modul PZP prémium
Limit pri škodách na zdraví a usmrtení bez ohľadu na počet zranených a usmrtených 5 240 000 € 7 mil € 5 240 000 € 7 mil €
Limit pri škodách na majetku a ušlom zisku 2,5 mil. € 5 mil. € 2,5 mil. € 2,5 mil. €
Spoluúčasť bez spoluúčasti bez spoluúčasti bez spoluúčasti bez spoluúčasti
Asistenčné služby áno áno áno áno

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

Amortizácia: bez uplatnenia amortizácie

Asistenčná služba pre povinné zmluvné poistenie 

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 110 € 150 €
Odťah vozidla bez limitu do najbližšieho servisu
Úschova vozidla 7 dní 7 dní
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 80 € 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava bez limitu vlak/lietadlo do 400€/taxi do 30€

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 70 € 150 €
Odťah vozidla do najbližšieho servisu do najbližšieho servisu
Úschova vozidla zorganizuje 7 dní
Ubytovanie v hoteli zorganizuje 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo zorganizuje 48 hod.
Náhradná doprava vlak/autobus do 75€ vlak/autobus/lietadlo do 400€/taxi do 30€

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 1 noc/80 € 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava bez limitu vlak/autobus/lietadlo do 400€/taxi

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov 50 € 50 €
Defekt 120 € 120 €
Vyčerpanie / zámena paliva 50 € 50 €
Vybitie batérie 120 € 120 €
Poskytnutie pôžičky - 2000 €

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu