AXA - Havarijné poistenie

Produkt GO Klasik

Poistná hodnota cena nového vozidla, aktuálna trhová hodnota
Poistné krytie havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť Územná platnosť pre havarijné poistenie je Európa a Turecko s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny. Výnimka neplatí pre vinkulované zmluvy (leasing, auto úver)
Totálna škoda ak škoda na vozidle prevýši
Asistenčné služby áno
Spoluúčasť fixná 80€
10% minimálne 330€
5% minimálne 150€
fixná 1 000€

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

Asistenčná služba pre havarijné poistenie

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 110 € 150 €
Odťah vozidla bez limitu do najbližšieho servisu
Úschova vozidla 7 dní 7 dní
Ubytovanie v hoteli 1 noc / 80 € 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava bez limitu vlak/lietadlo do 400 €/taxi do 30 €

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 70 € 150 €
Odťah vozidla do najbližšieho servisu do najbližšieho servisu
Úschova vozidla zorganizuje 7 dní
Ubytovanie v hoteli zorganizuje 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo zorganizuje 48 hod.
Náhradná doprava vlak/autobus do 75 € vlak/autobus/lietadlo do 400 €/taxi do 30€

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 1 noc/80 € 2 noci / 75 € / noc
Náhradné vozidlo 24 hod. 48 hod.
Náhradná doprava bez limitu vlak/lietadlo do 400 €/taxi

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov 50 € 50 €
Defekt 120 € 120 €
Vyčerpanie / zámena paliva 50 € 50 €
Vybitie batérie 120 € 120 €
Poskytnutie pôžičky - 2000 €

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu