Cestovné poistenie

Či už cestujete na dovolenku, pracovnú cestu alebo na turistiku, cestovné poistenie je užitočná ochrana pre Vás a Vašich blízkych. Prečo je výhodné uzatvárať si cestovné poistenie a prečo nestačí štandardné (štátne) zdravotné poistenie? Ak si odmyslíme množstvo užitočných pripoistení a zameriame sa iba na hlavnú zložku cestovného poistenia a to poistenie liečebných nákladov, tak hlavná výhoda spočíva vo výške poistného krytia. Ošetrenie, liečba a lieky v zahraničí môžu byť totiž niekoľkokrát drahšie ako na Slovensku.

Klasické (štátne) zdravotné poistenie Vám v zahraničí nestačí na pokrytie nákladov na ošetrenie a na to tu je cestovné poistenie, ktorého limity sú dostatočne vysoké na to, aby pokrylo tieto náklady. Okrem základného krytia (poistenie liečebných nákladov), máte možnosť tiež dojednať aj rôzne užitočné pripoistenia.


Krátkodobé cestovné poistenie

Pri krátkodobom cestovnom poistení si presne dátumom určíte dĺžku pobytu v zahraničí. Uplynutím posledného dňa určeného v poistnej zmluve sa poistenie ukončuje automaticky. Nie je teda potrebné doručiť poisťovni výpoveď poistenia.


Ročné cestovné poistenie

Ročné cestovné poistenie je platné celý rok od dátumu určeného v poistnej zmluve.

Je vhodné napríklad pri študijných pobytoch alebo opakujúcich sa služobných cestách do zahraničia.

Pri ročnom cestovnom poistení treba dávať pozor na podmienky poisťovní. Niektoré totiž môžu mať ako podmienku povinnosť návrat na Slovensko napríklad po 3 mesiacoch pobytu čo i len na jeden deň. Pri iných je zas možný pobyt v zahraničí nepretržite počas celého roka.


Krytie poisťovní

Základným poistným krytím v cestovnom poistení je poistenie liečebných nákladov, ďalšie pripoistenia môžu poisťovne ponúkať v jednotlivých balíkoch alebo sa dajú jednotlivo pripoistiť.

Dajte si pozor aké riziká pri cestovnom poistení poisťovne kryjú a pri akých činnostiach. Niektoré poisťovne pri účele cesty dovolenka/turizmus kryjú aj bežné letné a zimné športy, iné zas len letné športy. Ak sa teda chystáte na zimnú dovolenku do Álp na lyže, skontrolujte či toto riziko kryje cestovné poistenie danej poisťovne v základnom poistení alebo je potrebné pripoistiť rizikové športy.

Pred cestou si správne poistite všetky riziká, ktorým môžete byť vystavený. Odporúčame aby ste si pozorne prečítali čo jednotlivé poisťovne berú ako bežné športy a čo už patrí do rizikových športov. Všetky potrebné informácie nájdete v procese poisťovania na našej stránke.


Poistenie do hôr

Poistenie do hôr sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky a kryje náklady spojené s výkonom záchranných a pátracích činností.

Patria sem tieto činnosti záchranných služieb:

  • vyhľadávanie a vyslobodzovanie
  • poskytovanie prvej pomoci
  • preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
  • preprava z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia
  • preprava osoby v tiesni

Tieto náklady sa často krát vyšplhajú na niekoľko tisíc eur a preto je pre tieto prípady určite výhodné mať uzatvorené poistenie do hôr.


Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov je základným poistným krytím v cestovnom poistení. Poistenie kryje liečebné náklady, ktoré vzniknú pri ošetrení, liečení a hospitalizácii v zahraničí. Takisto pokrýva náklady na lieky, liečivá a ďalšie úkony nevyhnutné na transport, diagnostikovanie a liečbu pri chorobe alebo zranení osôb.


Úrazové poistenie

Na rozdiel od poistenia liečebných nákladov, úrazové poistenie Vám preplatí odškodné za ťažkosti spojené s úrazom takzvané „bolestné“, poprípade vyplatí sumu pri trvalých následkoch úrazu.


Pripoistenia:

Pripoistenie zodpovednosti

Pripoistenie všeobecnej zodpovednosti je typom poistenia, ktoré kryje škody spôsobené Vami, Vašimi deťmi, poprípade aj domácim miláčikom tretím osobám. Nedopatrením sa  môže komukoľvek stať, že rozbije niečo v hoteli, v ktorom je na dovolenke ubytovaný, Vaše dieťa nechtiac obleje a zničí mobilný telefón inému dovolenkárovi alebo Váš pes na niekoho od radosti skočí a ten nešťastne spadne a zraní sa. Presne takéto prípady kryje poistenie zodpovednosti. Okrem toho tiež obsahuje užitočné asistenčné služby právnych služieb ako tlmočník, advokát, kaucia a podobne.

 

Pripoistenie batožiny

Toto pripoistenie Vám poskytne finančné odškodnenie v prípade poškodenia, odcudzenia alebo straty batožiny.

 

Pripoistenie právnej ochrany

Pripoistenie Vám zabezpečí odbornú právnu pomoc v situáciách, kedy si budete chcieť svoje nároky riešiť súdnou cestou. Poistenie kryje náklady na služby právnika a právnej ochrany.

 

Poistenie storna zájazdu

Poistenie storno zájazdu Vám kryje finančnú stratu v prípade neočakávaných situácií, kedy ste nútení zrušiť Vašu už zaplatenú dovolenku, letenku či ubytovanie. Uzatvorenie poistenia je vhodné najmä pri maloletých deťoch, ktoré zvyknú často náhle ochorieť.

 

Poistenie rizikových športov

Poskytuje poistné plnenie pri úrazoch alebo škodách, ktoré vzniknú pri športových aktivitách poisťovňou definovaných ako rizikové športy.

Štandardné cestovné poistenie zvyčajne kryje bežné letné a niektoré aj zimné športy. Ľudia si však často neuvedomujú čo do týchto bežných športov patrí a čo už nie. Tak napríklad bežným letným športom môže byť šnorchlovanie v mori, potápanie s kyslíkovou fľašou už ale patrí do rizikových športov. Zo zimných športov napríklad lyžovanie na upravených zjazdovkách môže poisťovňa definovať ako bežný šport, naproti tomu napríklad taký snowboarding na neupravených zjazdovkách v takzvaných free ride zónach môže poisťovňa definovať ako rizikový šport alebo ho dokonca mať vo výlukách. Ak teda plánujete ísť na dovolenku za športom, uistite sa, že všetky športové aktivity máte cestovným poistením kryté.


Spôsob úhrady poistného

Poistenie dojednané na našom portáli nadobúda platnosť dátumom uvedeným v Návrhu poistnej zmluvy a včasným zaplatením poistného. Platobné údaje vám systém vygeneruje v poslednom kroku v našej on-line kalkulačke cestovného poistenia. Takisto vám platobné údaje pošleme do mailu spolu s ostatnými dokumentami. Sú to platobné údaje poisťovne, v ktorej ste si prostredníctvom nášho portálu dojednali poistenie, a teda platíte priamo poisťovni.

Platbu môžete realizovať prostredníctvom internet bankingu alebo na pobočke v banke úhradou na účet poisťovne.


Postup pri poistnej udalosti

Ak vznikla poistná udalosť či už ide o úraz, stratu, poškodenie alebo odcudzenie batožiny, dokladov alebo iných vecí, kontaktujte asistenčné služby poisťovne, v ktorej máte uzatvorené cestovné poistenie. Na asistenčnej kartičke k cestovnému poisteniu nájdete všetky dôležité informácie, kontakty, číslo poistnej zmluvy a číslo na asistenčnú službu. Asistenčná služba Vám poradí ako postupovať v prípade poistnej udalosti a aké dokumenty, potvrdenia a účtenky budete potrebovať pre likvidáciu poistnej udalosti poisťovňou.

Asistenčná kartička Vám príde do mailu spolu s ostatnými dokumentami.


Čo ovplyvňuje cenu cestovného poistenia:

Cenu, ktorú zaplatíte za cestovné poistenie ovplyvňujú faktory ako :

  • Účel cesty – pri cestovnom poistení kde budete väčšinu času iba ležať na pláži a oddychovať bude cena nižšia ako napríklad pri dovolenke kde sa chystáte vykonávať rizikové športy
  • Rozsah a počet pripoistení krytých poisťovňou – na cenu vplývajú rôzne pripoistenia, ktoré si môžete dojednať k základným rizikám krytým poisťovňou, ako napríklad pripoistenie batožiny, zodpovednosti za škody, storna zájazdu, cestovanie lietadlom a iné
  • Územná platnosť poistenia – pre územnú platnosť Európa bude poistné nižšie ako napríklad pre územnú platnosť Európa plus svet
  • Doba platnosti poistenia – čím je dlhší váš pobyt v zahraničí, tým je aj cena poistenia vyššia a naopak
  • Rizikovosť poisteného – klienti v dôchodkovom veku sú pre poisťovne už rizikovejší, teda aj poistné je o niečo drahšie


 

Vypočítajte si najvýhodnejšie cestovné poistenie

Vypočítať cenu