Pre klientov

Všetko čo potrebujete vedieť o poistení a poistných udalostiach

Služby klientom

Užitočné dokumenty

Oznámenie škody - poškodený PZP
oznámenie škodovej udalosti poškodeným.pdfPrevziať
Oznámenie škody - vinník PZP
oznámenie škodovej udalosti vinníkom.pdfPrevziať
Správa o nehode
správa o nehode.pdfPrevziať