Wüstenrot - Povinné zmluvné poistenie

Poistné krytie 5 240 000 € pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
1 050 000 € pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.
Spoluúčasť bez spoluúčasti
Asistenčné služby áno
Amortizácia uplatňuje si amortizáciu

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

 

Asistenčná služba

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 150 €
Odťah vozidla 100 € 150 €
Úschova vozidla 5 dní 5 dní
Ubytovanie v hoteli 3 noci / 50 € / noc 3 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 5 x 50 € 5 x 50 €
Náhradná doprava 250 € 250 €

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 150 €
Odťah vozidla 100 € 150 €
Úschova vozidla 2dni/ 10€ / deň 2 dni / 15 € / deň
Ubytovanie v hoteli zorganizuje 2 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo zorganizuje 2 dni / 50 € / deň
Náhradná doprava zorganizuje 250 €

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 3 noci / 50 € / noc 3 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 2 dni / 50 € / deň 3 dni / 50 € / deň
Náhradná doprava vlak/autobus vlak/autobus

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov zorganizuje zorganizuje
Defekt 50 € 50 €
Vyčerpanie / zámena paliva zorganizuje zorganizuje
Vybitie batérie 50 € 50 €
Poskytnutie pôžičky - 2500 €

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu