Wüstenrot - Havarijné poistenie

Poistná suma cena nového vozidla
Poistné krytie havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť geografická Európa
Totálna škoda ak náklady na opravu presiahnu 90% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby áno
Spoluúčasť

5% minimálne 150€
10% minimálne 300€

5% minimálne 75€

Wüstenrot ako jediná poisťovňa na našom trhu odpustí klientovi platbu zmluvne dohodnutej spoluúčasti na havarijnom poistení ak je škoda väčšia ako 3500 eur a zároveň si klient nechá opraviť vozidlo v jednom z Wüstenrot servisov.

Platobné podmienky:  Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

 

Asistenčná služba pre havarijné poistenie

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 200 €
Odťah vozidla 100 € 200 €
Úschova vozidla 5 dní / 10 € / deň 5 dní / 10 € / deň
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 50 € / noc 3 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 5 dní / 50 € / deň 5 dní / 50 € / deň
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste 100 € 200 €
Odťah vozidla 100 € 200 €
Úschova vozidla 5 dní / 10 € / deň 5 dní / 10 € / deň
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 50 € / noc 3 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo - -
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 2 noci / 50 € / noc 3 noci / 70 € / noc
Náhradné vozidlo 5 dní / 50 € / deň 5 dní / 50 € / deň
Náhradná doprava reálne náklady reálne náklady

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov - -
Defekt 100 € 200 €
Vyčerpanie / zámena paliva 100 € 200 €
Vybitie batérie 100 € 200 €
Poskytnutie pôžičky - 350 €

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu