Genertel - Povinné zmluvné poistenie

 

Modul krytia poistného plnenia: M

Limit poistného plnenia PZP: Škoda na zdraví 5 240 000 €
Limit poistného plnenia PZP: Materiálna škoda 1 050 000 €
Spoluúčasť bez spoluúčasti
Asistenčné služby áno

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Amortizácia: bez amortizácie

 

 

Asistenčná služba pre PZP

NEHODA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste áno áno
Odťah vozidla najbližší servis najbližší servis
Úschova vozidla 3 dni 3 dni
Ubytovanie v hoteli 3 noci 3 noci
Náhradné vozidlo 3 dni 3 dni
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo

 

PORUCHA SR/ČR Zahraničie
Oprava na mieste áno áno
Odťah vozidla najbližší servis najbližší servis
Úschova vozidla 3 dni 3 dni
Ubytovanie v hoteli 3 noci 3 noci
Náhradné vozidlo 3 dni 3 dni
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo

 

KRÁDEŽ SR/ČR Zahraničie
Ubytovanie v hoteli 3 noci 3 noci
Náhradné vozidlo 3 dni 3 dni
Náhradná doprava vlak vlak/lietadlo

 

ĎALŠIE SR/ČR Zahraničie
Strata kľúčov áno áno
Defekt áno áno
Vyčerpanie / zámena paliva zorganizuje zorganizuje
Vybitie batérie áno áno
Poskytnutie pôžičky - -

Súhrnný limit na asistenciu v SR: 100 €

Súhrnný limit na asistenciu v zahraničí: 200 €

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu