AXA - Cestovné poistenie

Cestovné poistenie od AXA poisťovne si môžete dojednať vo variantoch Excelent, KomfortReference. Variant Reference obsahuje štandardné Poistenie liečebných nákladov, ktoré kryje náklady na Ošetrenie, Liečbu, Lieky a nutné prevozy ako zásah horskej služby, či transport vrtuľníkom. Pokiaľ ide o dieťa alebo prevoz nie je dočasne možný, poistenie zaistí ubytovanie sprevádzajúcej osoby. Varianty ExcelentKomfort obsahujú okrem Poistenia liečebných nákladov aj Úrazové poistenie s krytím až do 40 000€, Poistenie zodpovednosti za škodu s krytím až do 250 000€, a Poistenie batožiny. Variant Excelent obsahuje navyše poistenie cestovania lietadlom.

K jednotlivým modulom cestovného poistenia si môžete pripoistiť : pripoistenie Bezpečný domov ktoré chráni váš domov počas vašeho pobytu v zahraničí, pripoistenie Bezstarostní rodičia ktoré zaistí rodičom prevoz a pobyt v nemocnici v prípade ak dôjde k hospitalizácii dieťaťa, pripoistenie Dovolenka bez starostí ktoré zabezpečí dopravu k lekárovi, dovoz liekov, starostlivosť o domáceho miláčika, zaistí odtiahnutie alebo opravu vašeho auta, alebo váš návrat späť domov, pripoistenie Storna cesty ak budete nútený vašu cestu zrušiť, pripoistenie Chronických ochorení, pripoistenie Pracovných manuálnych ciest, pripoistenie Rizikových športov.

Vypočítajte si najvýhodnejšie cestovné poistenie

Vypočítať cenu