25 December 2019 | Cestovné poistenie

Zimná dovolenka na horách: Nezabúdajte na riziká, ktorým môžete byť vystavení.

zimna dovolenka svah zjazdovka lyzovacka hory

Milovníkov zimných športov aj tento rok lákajú zasnežené zjazdovky na Slovensku i v zahraničí. Relax spojený so športom v podobe lyžovania, snowbordingu či zimnej turistiky je pre mnohých to pravé „orechové“. Po sviatkoch a preplnených stolov trochu pohybu nezaškodí :)

Netreba však zabúdať na riziká, ktoré na svahoch a zjazdovkách na dovolenkárov číhajú. Poisťovne každoročne riešia množstvo prípadov úrazov na svahu následkom zrážky a domáhaním sa náhrady škody poškodených. Ponúkame vám niekoľko informácií, ako sa vyhnúť škodám, poprípade ako zmierniť a minimalizovať dopady na škody spôsobené.

Cestovaním to začína.

Ak na zimnú dovolenku cestujete autom nezabúdajte na kontrolu pred jazdou, ktorá spočíva v kontrole stavu pneumatík, dostatočného množstva nemrznúcich kvapalín (chladiaca kvapalina v motore, nemrznúca zmes do ostrekovačov), kvality stieračov. Snehové reťaze síce nepatria do povinnej výbavy automobilu, pri ceste do vysokohorských zasnežených oblastí ich však určite odporúčame mať v aute. Pri balení nezabúdajte na správne uloženie batožiny v batožinovom priestore. Ak lyže neprepravujete v strešnom boxe, nezabudnite na ich pevné uchytenie, aby sa zabránilo samovoľnému pohybu. Všetky voľne položené veci v aute sa v prípade zrážky stávajú vysoko nebezpečné pohybujúce sa predmety.

Lyžovačka na Slovensku a zásah horskej služby.

Ošetrenie úrazov, ktoré vzniknú na Slovenských zjazdovkách kryje štandardné zdravotné poistenie. Pri športoch a turistike v zimných mesiacoch však hrozia aj riziká spojené so zásahom Horskej služby, ktorú už štandardné zdravotné poistenie nekryje. Za zásah Horskej služby sa priemerne platí okolo 350€, ak je potrebné aj pátranie, vyslobodzovanie či zásah vrtuľníkom cena zásahu sa ľahko vyšplhá na niekoľko tisíc eur. Určite preto odporúčame zvážiť poistný produkt - Poistenie do hôr. Niektoré poisťovne ponúkajú k poisteniu do hôr celý balík užitočných pripoistení, ako napríklad Poistenie zodpovednosti za škodu, Poistenie batožiny, Úrazové poistenie, Poistenie storna objednanej služby, Poistenie predčasného návratu a nečerpaných  služieb.

Lyžovačka v zahraničí.

Ak sa chystáte stráviť zimnú dovolenku v zahraničí nezabudnite na správne zvolené a uzatvorené cestovné poistenie. Liečebné náklady, ktoré tvoria základnú zložku cestovného poistenia by mali byť dojednané s dostatočnou výškou poistného krytia. Nezabúdajte, že náklady spojené s ošetrením a záchranné služby v zahraničí môžu byť niekoľko násobne drahšie ako na Slovensku. Úrazové poistenie vás finančne odškodní za takzvané „bolestné“ v prípade hospitalizácie, liečenia, trvalých následkov alebo práce neschopnosti. Nezabudnite ani na poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škody spôsobené vami na zdraví a majetku druhým. Ak napríklad zrážkou nechtiac spôsobíte druhému úraz v podobe zlomeniny a s tým spojený prevoz vrtuľníkom do nemocnice, takéto náklady sa v zahraničí môžu vyšplhať na desaťtisíce eur. Ak by ste nemali uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, poškodený by od vás mohol náklady vymáhať súdnou cestou. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje napríklad náklady na liečbu zraneného lyžiara, jeho transport do nemocnice, zničenú či poškodenú lyžiarsku výstroj alebo právnika.

Čo ak spôsobím v zahraničí nehodu? Ak spôsobíte druhému škodu na zdraví alebo na majetku odporúčame si zabezpečiť výpovede svedkov, fotografiami zdokumentovať škodu a dávať si pozor pri podpisovaní akýchkoľvek dokumentov. Odporúčame nepodpisovať nič, čomu nerozumiete, poprípade s dopísaním výhrady, že textu nerozumiete. Môže sa totiž stať, že pri kolízii, kde nie je jasný vinník, môžete nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď za zrážku nenesiete zodpovednosť. Pri kolízii odporúčame kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá vám krok po kroku poradí, čo robiť.

Pri cestovnom poistení správne definujte riziká.

Kľúčovým faktorom je správna definícia toho, čo sa na zimnej dovolenke chystáte robiť. Ak tieto činnosti poznáte viete si ustrážiť, aby ste ich mali v cestovnom poistení v krytí. Väčšina poisťovní má  pri cestovnom poistení už kryté bežné letné a zimné športy ako lyžovanie či snowbording na zjazdovkách. Ak sa však chystáte vykonávať aj iné „rizikové športy“, treba si ich pripoistiť.

Pozor na alkohol na svahu.

Poisťovne pravidelne upozorňujú na požívanie alkoholických nápojov na svahoch a zjazdovkách. Štatistiky dokazujú, že veľa nehôd a úrazov sa stane práve v dôsledku požitia alkoholických nápojov. Poisťovňa môže odmietnuť alebo primerane skrátiť poistné plnenie v prípade ak sa zistí, že k nehode, alebo k úrazu došlo v dôsledku požitia alkoholu podľa toho aký dopad na nehodu malo požitie alkoholu.

Poškodenie alebo krádež lyží.

V rámci cestovného poistenia si viete dojednať aj poistenie batožiny, pod ktoré spadá aj zničenie alebo odcudzenie lyží. Poisťovňa však škodu preplatí iba v prípade ak boli lyže odcudzené z uzamknutého priestoru a nie v prípade ak boli iba odložené pri bufete na svahu. V prípade odcudzenia zo strešného boxu platí, že poisťovňa škodu preplatí v prípade ak k odcudzeniu došlo pri preprave na dovolenku, napríklad pri parkovaní na stráženom parkovisku. Nie ak ste už boli ubytovaní, a teda lyže už mali byť v priestoroch ubytovania, napríklad v lyžiarni.

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE  I  CESTOVNÉ POISTENIE