24 October 2020 | PZP

Tlačová správa k prebratiu poisťovne AXA, poisťovňou UNIQA.

budova-mrakodrap-poistovna

K 15. októbru 2020 spoločnosti UNIQA a AXA  dokončili akvizíciu dcérskych spoločností AXA v Poľsku, Českej republike  a na Slovensku.

Týmto dňom sa UNIQA stala právne, ako aj fakticky,  vlastníkom spoločností AXA na týchto trhoch. V budúcnosti  budú všetky spoločnosti jednať pod značkou UNIQA.

Pre klientov spoločností AXA v Českej republike a na Slovensku sa v tejto chvíli nič nemení. 


"Chceme Vás ubezpečiť, že začlenenie spoločností  AXA pod značku UNIQA neznamená pre klientov aktuálne žiadnu zmenu. Podmienky všetkých zmlúv sú aj naďalej platné a nemôžu byť zmenené bez  súhlasu klienta."


Postupné spájanie s UNIQA začne v januári 2021.

 

Viac informácií sa môžete dozvedieť v tlačovej správe pod článkom. 

Aktuálne informácie nájdete aj na stránkach www.axa.sk

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE


 

Užitočné dokumenty