29 November 2020 | PZP

Likvidácia škôd rýchlejšie a pohodlnejšie vďaka šikovným aplikáciám.

auto-nehoda-poistnaudalost

Moderná doba so sebou prináša moderné technológie. Poisťovne v tomto trende nechcú zostať pozadu a preto neustále inovujú a vylepšujú svoje programy a aplikácie, aby boli svojim klientom bližšie a zjednodušili a sprístupnili uzatváranie nových zmlúv, komunikáciu s poisťovňou, ale aj likvidácie poistných škôd.

Pre to posledné spomínané a síce zrýchlenie likvidácie poistných udalostí poisťovne prinášajú aplikácie, v ktorých si klienti môžu sami urobiť obhliadku rovno aj s výpočtom výšky poškodenia. Aplikácia tak klientom pomáha dostať sa k poistnému plneniu v čo najkratšom čase. Vďaka aplikácii Auda smart si teda klienti poisťovní výšku nákladov na opravu poškodení dokážu jednoducho vypočítať aj bez pomoci technikov a špecialistov poisťovne.

Ako presne aplikácia funguje?

V prvom rade je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, aby technik vedel vyhodnotiť či je potrebná obhliadka technikom, alebo stačí ak si klient spraví „samoobhliadku“ prostredníctvom aplikácie Auda smart. Aplikácia na základe nahratých fotografií vyhodnotí výšku škody a vypočíta výšku poistného plnenia, ktoré zodpovedá nákladom na opravu.

Poistné plnenie vypočítané aplikáciou môže klient prijať alebo odmietnuť  v prípade ak so sumou nesúhlasí.

V prípade,  ak sa klient rozhodne akceptovať vypočítanú výšku poistného plnenia aplikáciou, niektoré poisťovne sľubujú vyplatenie poistného plnenia na účet dokonca do 48 hodín.

Aplikácia samozrejme nie je „liekom na všetko“, je však užitočným pomocníkom pri škodách menšieho rozsahu pre klientov, ktorí sa chcú hlavne čo najskôr dostať k vyplateniu poistného plnenia bez zvýšených požiadaviek zo strany poisťovne.

Aktuálne môžu aplikáciu Auda smart využívať klienti poisťovní Generali, Uniqa, AXA, Wustenrot. Poisťovňa Groupama ponúka obdobnú aplikáciu s názvom GroupamaSMART.

Aj Allianz poisťovňa na aplikácii pre samoobhliadky s výpočtom poistného plnenia intenzívne pracuje a avizuje spustenie už čoskoro. Aktuálne majú možnosť klienti poisťovne Allianz využiť sprievodcu škodou v povinnom zmluvnom poistení a havarijnom poistení, vďaka ktorému dokážu jednoducho nahlásiť škodu na vozidle. Po nahlásení poisťovňa pošle klientovi link, cez ktorý ho sprievodca naviguje pri tvorbe fotodokumentácie škody. Po vyhotovení fotiek klient jedným klikom fotky odošle poisťovni a na základe nich poisťovňa vyhotoví kalkuláciu.

Komunálna poisťovňa momentálne takúto aplikáciu nespustila, informuje však svojich klientov, že v prípade škôd menšieho rozsahu môžu tieto poškodenia nafotiť a odoslať do poisťovne e-mailom.

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE  I  CESTOVNÉ POISTENIE  I  GAP POISTENIE