15 September 2020 | PZP

Ako správne brzdiť na cestách.

auto cesta

Ranné náhlenie sa, kolóny, ale aj netrpezlivosť vodičov na jednej strane a  neschopnosť včas reagovať na druhej má často za následok nehodu prípadne inú poistnú udalosť.

Školský rok odštartoval a s ním prišlo aj zvýšenie premávky a ranné zápchy na cestách. Kolóny a tiež netrpezlivosť mnohých vodičov majú za následok častejšie sa vyskytujúce dopravné nehody. Výsledkom sú poistné udalosti spôsobené nedostatočnou schopnosťou vodičov včas reagovať a najmä zabrzdiť.

1. Brzdenie v premávke

Dostatočný odstup a plná koncentrácia je základné pravidlo, ktorým sa riaďte v zhustenej premávke. Dvojnásobne to platí počas raňajšej a popoludňajšej špičky. „Nalepiť“ sa na vozidlo pred vami Vám v ničom nepomôže, okrem rizika stretu. Najmä v prípade nastupujúcich  ranných hmiel a mokrých vozoviek môže byť brzdná dráha dlhšia. Vždy je potrebné predvídať, znížiť rýchlosť, nechávať si väčšie odstupy od vozidiel pred vami, aby ste mali na brzdenie viac priestoru a dostatočný čas na reakciu.

Väčší priestor a reakčný čas vám umožní reagovať na zmeny tempa jazdy vozidla pred vami, a to nielen v prípade jeho zastavenia na svetelnej križovatke či pred priechodom pre chodcov. Telefonovanie a písanie správ za jazdy je nielen zakázané, ale skutočne aj nebezpečné. Ak máte možnosť, využite na telefonovanie „handsfree“, alebo bluetooth prepojenie s vaším vozidlom. Nerozptyľujte ničím vašu pozornosť.

2. Brzdenie v kolónach

Pri jazde v kolóne pribrzďujte podľa potreby, no vždy tak, aby ste si udržali optimálny odstup potrebný na rýchlu reakciu. Niektoré modernejšie vozidlá sú už vybavené adaptívnym tempomatom, ktorý je dobrým pomocníkom pri jazde v pomaly sa posúvajúcej kolóne, kde sa nastavený odstup od vozidla pred nami dodržiava automaticky. Avšak aj takéto moderné systémy nemusia vždy fungovať na 100%, preto je na vodičovi, aby sa plne koncentroval na jazdu a predvídal.

3. Brzdenie v horšom počasí

S jeseňou prichádzajú ranné hmly, mokrejšie cesty a neskôr aj prvý prízemný mrazík. Auto sa na vozovke, a najmä v zákrutách môže stať neovládateľné. Ak si nie ste istý stavom vozovky, hlavne jej priľnavosťou , odporúčame, z času na čas vyskúšať stav vozovky pribrzdením. Samozrejme tak, aby ste neohrozili ostatných účastníkov premávky, hlavne vozidlá za vami.

Pri jazde z prudšieho kopca sa odporúča využívať aj brzdenie motorom, ktoré je často plynulejšie ako bežné brzdenie a vozidlo je menej náchylné dostať sa do šmyku. Okrem iného sa tým šetrí aj brzdové obloženie a môžeme predísť prípadnému prehriatiu bŕzd či brzdovej kvapaliny. U vozidla s manuálnou prevodovkou je to zaradením nižšieho prevodového stupňa, u vozidla s automatickou prevodovkou prepnutie na manuálne radenie.

4. Brzdenie šliapnutím naplno

V prípade, že potrebujete náhle znížiť rýchlosť, odporúča odborník nebrzdiť prerušovane, najmä ak je vaše vozidlo vybavené systémom ABS. Systém ABS zabezpečí ovládateľnosť vozidla pri náhlom brzdení na vozovke s horšími adhéznymi vlastnosťami. Odporúča sa preto na týchto vozidlách nebrzdiť prerušovane tak, ako to bolo pri starších vozidlách v minulosti, ale v prípade núdzového brzdenia „šliapnuť“ naplno na brzdový pedál. Prerušované brzdenie za vodiča preberie systém ABS.

5. Brzdenie v zákrutách

Pokiaľ ide o brzdenie v zákrutách, ideálne je už vojsť do zákruty primeranou rýchlosťou, inak je vozidlo náchylnejšie na vznik kolíznej situácie. Ak sa aj napriek všetkým opatreniam dostanete s  vozidlom do šmyku a začne Vás vynášať zo zákruty, je potrebné okamžite zareagovať znížením rýchlosti prípadne vytlačením spojky, čím sa pneumatikám vráti adhézia a vozidlo by sa malo stabilizovať.

Ak sa aj napriek tomu vozidlo nebezpečne približuje k prekážke na ceste, ako napr. spomaľovač, obrubníky a pod., je vhodné, ak to situácia umožňuje, tesne pred nárazom vytočiť kolesá smerom k prekážke a krátko uvoľniť brzdu. Takto sa dá predísť väčšiemu poškodeniu či už kolies alebo náprav vozidla, keďže kolesá cez prekážku plynulo prejdú a nezaseknú sa na nej.

6. Brzdenie v aquaplaningu

Aquaplaning hrozí už pri rýchlostiach nad 80 km/h. Môže prísť náhle a bez predošlého varovania Predísť prípadnému aquaplaningu môžeme jazdou mimo vyjazdených koľají, v ktorých stojí voda. Ideálne je prejsť jednou stranou vozidla po vodou nezaliatej časti vozovky. Ak sa už aquaplaningu vyhnúť nedá, je potrebné ubrať plyn, prípadne stlačiť spojku. Prudkému brzdeniu či manévrovaniu s vozidlom sa podľa možností vyhnite. Ak totiž stratia kontakt s vozovkou všetky štyri kolesá, vozidlo sa stane neovládateľné, prípadne sa roztočí. V takom prípade to už nie je vo vašich rukách a stáva sa neovládateľné. 

7. Brzdenie na nekvalitnom povrchu

Mnohé vozovky sú nekvalitné a rozkopané, a tak nie je nič výnimočné, ak sa zrazu z asfaltu dostanete na kamienkovú či nespevnenú časť cesty. V takých prípadoch jazdu prispôsobte v závislosti od konkrétneho povrchu. Na nespevnenom alebo zaprášenom povrchu je priľnavosť pneumatík všeobecne nižšia, rýchlosť preto treba prispôsobiť danému povrchu tak, aby vozidlo bolo riadne ovládateľné. Toto platí v jesennom počasí aj v prípade mokrého ujazdeného lístia na vozovke, na ktorom sa brzdná dráha tiež výrazne predlžuje.

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE